Μπαλούρδος, Διονύσης [Επιμελητής]. Vulnerable social groups and discrimination in the labour market

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2014
  3. Αγγλικά
    • "This volume was issued in the framework of the research programme "Combating discrimination in the labour market" which is financed by European Commission (PROGRESS)"

      opac.seab.gr