Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο : βασική θεωρία και εφαρμογές - Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014

 1. Έκδοση
 2. Τσιμπούκης, Θεόδωρος Δ.
 3. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014-6
 4. xxiv, [1280] σελίδες ; 24 εκατοστά
 5. Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών : Φυσική / Στέφανος Τραχανάς
 6. 9789605243241
 7. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται μια –κατά το δυνατό– ολοκληρωμένη παρουσίαση της βασικής θεωρίας του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, με στόχο την κάλυψη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου στη σπουδή, κυρίως, των επιστημών του ηλεκτρολόγου μηχανικού και της εφαρμοσμένης φυσικής.
   Ως προς τη μεθοδολογία που επιλέγεται για τη θεμελίωση της βασικής ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας, αντί μίας των δύο ευρύτατα γνωστών «σχολών», επιχειρείται ένας συγκερασμός τους, και προκρίνεται η λεγόμενη «υβριδική» μεθοδολογία, η οποία συνδυάζει τη σαφήνεια και απλότητα της μίας («ιστορική-πειραματική» μεθόδος), με τη μαθηματική αυστηρότητα και ακρίβεια της άλλης («μαθηματική-αξιωματική» μέθοδος).
   Η οργάνωση και πραγμάτευση της ύλης γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε η λεπτομερής μελέτη και διερεύνηση των σχετικών θεωρητικών φυσικών εννοιών, αρχών και νόμων να συνοδεύεται από τη συστηματική περιγραφή και ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων για την πρακτική αξιοποίησή τους σε ποικίλες εφαρμογές. Επίσης, για την καλύτερη αποσαφήνιση των σχετικών εννοιών και φαινομένων, κάθε κεφάλαιο συμπληρώνεται με την παράθεση κατάλληλα επιλεγμένων παραδειγμάτων και ικανού αριθμού λυμένων και άλυτων ασκήσεων και προβλημάτων.
   Ως προς τα κυριότερα θέματα που εξετάζονται, αρχικά περιγράφονται τα βασικά φαινόμενα του ηλεκτροστατικού και μαγνητοστατικού πεδίου, και στη συνέχεια μελετάται το χρονικό μεταβαλλόμενο πεδίο με την ανάπτυξη και κατάδειξη της σημασίας των εξισώσεων του Maxwell. Πολλές ενότητες του βιβλίου που, είτε προηγούνται (π.χ. συστήματα ηλεκτρικών γειωτών, μαγνητικά κυκλώματα, ύλη στο πεδίο, υπολογιστικές μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων του πεδίου), είτε έπονται της ανάπτυξης των εξισώσεων του Maxwell (π.χ. ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, διάδοση-ανάκλαση-διάθλαση-οδήγηση ηλεκτρομαγνητικού κύματος, γραμμές μεταφοράς, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία) περιλαμβάνουν –πέραν από τη συστηματική θεωρητική ανάπτυξη των υπό μελέτη θεμάτων– τις από αυτήν απορρέουσες ειδικές εφαρμογές και την υπόδειξη τρόπων και τεχνικών για τη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση των σχετικών διατάξεων και συστημάτων.
   Το βιβλίο απευθύνεται, κυρίως, σε φοιτητές ή αποφοίτους Ηλεκτρολογικών ή Φυσικών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ  και καλύπτει αντικείμενα που στην ελληνική βιβλιογραφία περιγράφονται και με τους εναλλακτικούς τίτλους: «Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία», «Ηλεκτρομαγνητισμός», «Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός», «Ηλεκτροτεχνία»,  «Ηλεκτροδυναμική».

   Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης