Τσιμπούκης, Θεόδωρος Δ.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
1948
Λάρισα
  • Γεννήθηκε το 1948 στη Λάρισα. Έλαβε το δίπλωμα του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1971, και το Διδακτορικό Δίπλωμα από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1981. Εργάσθηκε ως επισκέπτης ερευνητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του πανεπιστημίου του Southampton κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1981-1982. Το 1982 εντάχθηκε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ), όπου από το 1995 κατέχει τη θέση του καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο». Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1993-1997 και 1997-2001 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Πρόεδρος του ΤΗΜΜΥ, αντίστοιχα. Από το 1999 είναι διευθυντής της Εργαστηριακής Μονάδας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών και Υπολογισμών του ενιαίου Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών του ΤΗΜΜΥ. Έχει συγγράψει 8 επιστημονικά βιβλία και δημοσιεύσει περισσότερες από 140 επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πάνω από 130 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Είναι κριτής σε διάφορα διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει επιβλέψει αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και διδακτορικών διατριβών. Είχε, επίσης, την επιμέλεια της έκδοσης ειδικών τευχών διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Διετέλεσε Πρόεδρος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής του 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (1995) και μέλος οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων, επιστημονικών ενώσεων, φορέων και επιμελητηρίων. Επίσης, είναι κάτοχος διαφόρων πανελληνίων και διεθνών βραβείων.

    Μονάδα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών και Υπολογισμών