Μέθοδοι των κοινωνικών επιστημών Τόμος Α΄ - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Οδυσσέας, 2006

 1. Manifestation
 2. Grawitz, Madeleine (1911-2008)
 3. Αστερίου, Ελένη
 4. Κατερέλος, Ιωάννης Δ.
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Οδυσσέας, 2006
 7. 768 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. 9789602104958
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • τ.1. Μαθήματα κοινωνικής επιστήμης / E. Durkheim -- Πρόλογος -- Πρόλογος στην 9η έκδοση και στις επόμενες -- Βιβλίο I. Επιστήμη και κοινωνικές επιστήμες: Κεφάλαιο Ι. Το πρόβλημα της γνώσης -- Κεφάλαιο ΙΙ. Η εξέλιξη του επιστημονικού στοχασμού -- Κεφάλαιο ΙΙΙ. Η εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών -- Κεφάλαιο ΙV. Οι διάφορες κοινωνικές επιστήμες -- Βιβλίο ΙΙ. Η λογική της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες: Κεφάλαιο Ι. Οι συγκρούσεις των μεθόδων -- Κεφάλαιο ΙΙ. Οι απαιτήεις της έρευνας -- Κεφάλαιο ΙΙΙ. Τα επίπεδα της έρευνας -- Κεφάλαιο ΙV. Η χρήση των μαθηματικών -- Κεφάλαιο v. Θεωρία και έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες -- -- Κατάλογος των κυρι’οτερων περιοδικών για τις κοινωνικές επιστήμες -- Ευρετήριο

   Library.panteion