1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1983
  3. Γαλλικά
    • Αντιπροσωπευτικό δείγμα μεθοδικής γραφής και ανάλυσης, το σύγγραμμα αυτό της κ. Mirelle Delmas-Marty συμβάλλει καθοριστικά, τόσο στην προώθηση μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης αντεγκληματικής πολιτικής όσο και στη συνεπή αποτελεσματική εφαρμογή της. Μέσα από την από-δόμηση του συστήματος της αντεγκληματικής πολιτικής, η συγγραφέας αποκρυπτογραφεί την εσωτερική του τάξη. Η ευρύτητα των συσχετισμών, σε συνδυασμό με την παραστατικά σχηματοποιημένη απεικόνισή τους, επιτρέπει την ουσιαστική εμβάθυνση στο ιδιαίτερα σύνθετο και πολύπλοκο αυτό σύστημα. Η χρησιμοποίηση στοιχείων, τα οποία προέρχονται από άλλους επιστημονικούς τομείς (διοικητικό δίκαιο, γλωσσολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, κλ.π.), εκτός από την εμφανή διεπιστημονικότητα, προσδίδουν στην ανάλυση το χαρακτήρα μιας «υπερ-θεωρίας» (ultra-theorie), η οποία δραπετεύει από τα όρια ενός, περιορισμένου χωρο-χρονικά, νομικού συστήματος. Η κατασκευή μοντέλων και τάσεων της αντεγκληματικής πολιτικής και η μελέτη των ιδεολογικών ρευμάτων, τα οποία τη διαπνέουν, οδηγεί στη συναγωγή των πολυάριθμων εκείνων συσχετισμών, που μας επιτρέπουν τη σύλληψη της λογικής των οργάνων λήψης αποφάσεων και την αξιολόγηση του σημαντικού, για τη μορφή που θα πάρει η αντεγκληματική πολιτική, ρόλου των κοινωνικών δυνάμεων. (...)

      Politeianet