Πρότυπα και τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Delmas-Marty, Mireille (1941-)
 4. Ζαραφωνίτου, Χριστίνα
 5. Μαγγανάς, Αντώνης Δ. (1947-) | Ζαραφωνίτου, Χριστίνα
 6. Mireille Delmas-Marty ; μετάφραση και εισαγωγή Χριστίνας Ζαραφωνίτου ; εισαγωγικό σημείωμα Αντώνη Μαγγανά
 7. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2005
 8. 389 σελίδες ; 24 εκατοστά
 9. Βιβλιοθήκη εγκληματολογίας ; 8.
 10. 9789602723166
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή του κ. Ι. Φαρσεδάκη
   Προλογικό σημείωμα της κ. Χριστ. Ζαραφωνίτου
   Εισαγωγικό σημείωμα του κ. Αντ. Μαγγανά
   Εισαγωγή των G. Timsit και M. Delmas-Marty
   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
   ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
   Κεφάλαιο Ι: ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
   Κεφάλαιο ΙΙ: ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
   ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ
   Κεφάλαιο Ι: ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
   Κεφάλαιο ΙΙ: Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

   Politeianet