Τάχος, Αναστάσιος Ι. [Συγγραφέας]. Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2000
 3. Ελληνικά
  • Παρατίθεται το κείμενο και γίνεται συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), όπως τροποποιήθηκε, με βάση:

   - Tα επιστημονικά συμπεράσματα του συγγραφέα.

   - Επίσημα ερμηνευτικά κείμενα (Αιτιολογική Έκθεση, Εισήγηση).

   - Σχετικές ειδικές διατάξεις.

   - Ειδική νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων.

   - Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.

   - Πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη.

   - Εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών.

   Σε κάθε άρθρο παρατίθεται και η συναφής βιβλιογραφία.

   Sakkoulas