Σύστημα εθνικών οικονομικών λογαριασμών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2000

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σκούντζος, Θεόδωρος Α. | Λίβας, Πέτρος Χ.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Θεόδωρος Α.Σκούντζος, Πέτρος Χ.Λίβας
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2000
 7. 342 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9603513091
 9. Βιβλιογραφία: σελίδα [343]
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή.17

   γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος των εθνικών λογαριασμών.19

   στατιστικές μονάδες και ομαδοποιήσεις.19

   ροές και αποθέματα.21

   ροές.22

   αποθέματα.25

   το σύστημα των λογαριασμών και τα συνολικά μεγέθη.25

   λογιστικοί κανόνες.25

   αλληλουχία των λογαριασμών.30

   ο λογαριασμός αγαθών και υπηρεσιών για το σύνολο της οικονομίας.30

   ο λογαριασμός με τον υπόλοιπο κόσμο.31

   τα εξισωτικά μεγέθη.31

   τα μακροοικονομικά μεγέθη.31

   το πλαίσιο εισροών - εκροών.32

   ομαδοποίηση των οικονομικών μονάδων.36

   τα όρια της εθνικής οικονομίας.36

   οι θεσμικές μονάδες.38

   οι θεσμικοί τομείς.40

   μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.41

   χρηματοοικονομικές εταιρείες.43

   δημόσιος τομέας.48

   νοικοκυριά.50

   μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά.53

   ο υπόλοιπος κόσμος.53

   παραγωγικές μονάδες.54

   κύριες, δευτερεύουσες και επικουρικές δραστηριότητες.55

   διάσπαση των παραγωγικών μονάδων σε περισσότερο ομοιογενείς μονάδες.56

   συναλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες.64

   παραγωγή και προϊον.64

   ενδιάμεση κατανάλωση.66

   τελική κατανάλωση.68

   δαπάνες τελικής κατανάλωσης.68

   πραγματική τελική κατανάλωση.72

   ακαθάριστες επενδύσεις.74

   ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου.74

   μεταβολές αποθεμάτων.78

   αγορές μείον πωλήσεις τιμαλφων.81

   εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιων.82

   εισαγωγές και εξαγωγές αγαθων.82

   εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιων.86

   συναλλαγές σε υπάρχοντα αγαθα.88

   διανεμητικές συναλλαγες.92

   αμοιβές απασχολούμενων.92

   μισθοί και ημερομίσθια.92

   εργοδοτικές εισφορές στην κοινωνική ασφαλιση.94

   φόροι επί της παράγωγης και των εισαγωγών.94

   φόροι που επιβάλλονται από την κυβέρνηση.95

   φόροι επί της παράγωγης και των εισαγωγών καταβαλλόμενοι στα όργανα της εε.97

   χρόνος καταχώρησης των φόρων επί της παράγωγης και των εισαγωγών.98

   επιδοτήσεις.98

   επιδοτήσεις επί των προϊοντων.98

   λοιπές επιδοτήσεις επί της παραγωγης.100

   περιπτώσεις μη υπαγόμενες στις επιδοτησεις.100

   εισόδημα περιουσιας.101

   τοκοι.101

   διανεμόμενο εισόδημα εταιρειων.103

   επανεπενδυόμενα κέρδη των άμεσων ξένων επενδυσεων.105

   εισοδήματα περιουσίας κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαιων.106

   γαιοπροσοδος.107

   τρέχοντες φόροι εισοδήματος, πλούτου κ.λ.π.108

   φόροι εισοδηματος.108

   λοιποί τρέχοντες φοροι.109

   κοινωνικές εισφορές και παροχες.111

   κοινωνικές εισφορες.112

   κοινωνικές παροχές εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε ειδος.115

   κοινωνικές παροχές σε ειδος.116

   λοιπές τρέχουσες μεταβιβασεις.118

   κεφαλαιακές μεταβιβασεις.123

   χρηματοοικονομικές συναλλαγες.127

   γενικά χαρακτηριστικά των συναλλαγων.127

   ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγων.130

   λογιστικοί κανόνες για χρηματοοικονομικές συναλλαγες.144

   λοιπές ροες.149

   ανάλωση παγίου κεφαλαιου.149

   αγορές μείον πωλήσεις μη χρηματοοικονομικών μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχειων.150

   λοιπές μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεια.151

   ισολογισμοι.162

   τύποι περιουσιακών στοιχείων που καταχωρούνται στον ισολογισμο.162

   αποτίμηση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειων.163

   αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεωσεων.166

   υπομνήματα ισολογισμου.169

   η αλληλουχία των λογαριασμών για το σύνολο της οικονομιας.176

   λογαριασμός παραγωγης.176

   λογαριασμοί διανομής και χρήσης εισοδηματος.177

   λογαριασμοί συσσωρευσης.185

   ισολογισμοι.209

   λογαριασμός υπόλοιπου κόσμου, λογαριασμός αγαθών και υπηρεσιών, ολοκληρωμένοι οικονομικοί λογαριασμοι.213

   ακολουθία των λογαριασμών του υπόλοιπου κοσμου.213

   τρέχοντες λογαριασμοι.214

   εξωτερικοί λογαριασμοί συσσωρευσης.216

   ισολογισμοί του υπόλοιπου κοσμου.220

   λογαριασμός αγαθών και υπηρεσιων.222

   ολοκληρωμένοι οικονομικοί λογαριασμοι.223

   τριμηνιαίοι και περιφερειακοί λογαριασμοι.19

   τριμηνιαίοι λογαριασμοι.19

   περιφερειακά χαρακτηριστικα.19

   μονάδες οικονομικής δραστηριότητας και τόπος εγκαταστασεως.236

   μέθοδοι περιφερειοποιησεως.237

   μεγέθη κατά βιομηχανια.238

   λογαριασμοί νοικοκυριων.241

   σύστημα εισροών - εκροων.245

   πλαίσιο εισροών - εκροων.245

   πινάκες προσφοράς και χρησεως.253

   σύνδεση των πινάκων προσφοράς και χρήσεως με τους ταμειακούς λογαριασμους.273

   συμμετρικοί πινάκες εισροών - εκροων.274

   αριθμοδείκτες τιμών και ογκων.281

   εισαγωγη.281

   πλαίσιο αριθμοδεικτων.282

   ολοκληρωμένο σύστημα αριθμοδεικτων.283

   αρχές αριθμοδεικτών για τα αγοραία προϊοντα.285

   αρχές αριθμοδεικτών για τις μη αγοραίες υπηρεσιες.287

   αρχές αριθμοδεικτών για την προστιθέμενη αξία και το αεπ.287

   γενική εφαρμογή αριθμοδεικτων.288

   εφαρμογή αριθμοδεικτών στις ροές των αγαθών και των αγοραίων υπηρεσιων.289

   εφαρμογή αριθμοδεικτών στις ροές των μη αγοραίων υπηρεσιων.291

   εφαρμογή αριθμοδεικτών στους καθαρούς φόρους, στην παραγωγή και τις εισαγωγες.292

   εφαρμογή αριθμοδεικτών στους καθαρούς φόρους, στην παραγωγή και τις εισαγωγες.292

   εφαρμογή αριθμοδεικτών στην κατανάλωση παγίου κεφαλαιου.293

   εφαρμογή αριθμοδεικτών στις αμοιβές των εργαζομενων.293

   εφαρμογή αριθμοδεικτών στα αποθέματα των παραγομένων πάγιων στοιχείων και των εμπορευματων.294

   μετρήσεις του πραγματικού εισοδήματος της συνολικής οικονομιας.295

   επιλογή αριθμοδεικτών και χρόνου βασεως.296

   διατοπικοί αριθμοδεικτες.297

   πληθυσμός και εισροές εργασιας.299

   συνολικός πληθυσμος.299

   οικονομικά ενεργός πληθυσμος.301

   απασχοληση.301

   εργαζομενοι.301

   αυτοαπασχολουμενοι.302

   απασχόληση και διανομη.303

   ανεργια.304

   θέσεις εργασιας.305

   συνολικές ώρες εργασιας.306

   ισοδύναμη πλήρης απασχοληση.307

   εισροές εργασίας σε σταθερές αμοιβες.308

    

    

    

    

                                

                                

                 

   Stamoulis