Τασόπουλος, Αναστάσιος

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 4. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Φωτογραφία προσώπου
  • Ο Αναστάσιος Τασόπουλος είναι καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου.
   Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών - Master in Optimization and Computing του Τεχνολογικού Παν/μίου Loughborough, Leicestershire - Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Παν/μίου Loughborough, Leicestershire.
   Γνωστικό Αντικείμενο: "Μαθηματικές Μέθοδοι και Τεχνικές Πληροφορικής στην Περιφερειακή Ανάπτυξη".

   Biblionet