Κορρές, Γεώργιος Μ. [Συγγραφέας]. Ελληνική οικονομία

  1. Work (Individual)
  2. 2003
  3. Ελληνικά
    • Η προσέγγιση της ελληνικής οικονομίας μέσω της οικονομικής πολιτικής και της εξέλιξης των μακροοικονομικών μεγεθών αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο ανάλυσης των οικονομικών προβλημάτων. Το βιβλίο «Ελληνική Οικονομία: Οικονομική Ανάλυση των Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών» παρέχει ένα εισαγωγικό πλαίσιο σχετικά με τα προβλήματα, τις διαρθρωτικές δομές, την εξελικτική πορεία καθώς επίσης και τις προοπτικές που διαφαίνονται για την ελληνική οικονομία. Η κατανόηση της αναπτυξιακής διαδικασίας της Ελληνικής Οικονομίας μπορεί να παράσχει απαντήσεις σε ερωτήματα, τα οποία συνδέονται με τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επιτάχυνση της ανάπτυξης ή την αντιμετώπιση μιας ύφεσης. Εκτός από την ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, γίνεται προσπάθεια ώστε να καλυφθούν επιλεγμένα θέματα που συντέλεσαν γενικότερα στη διαμόρφωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Τα παραπάνω συνδυάζονται με οικονομετρικές εκτιμήσεις για την ανεύρεση εμπειρικών κανονικοτήτων μεταξύ των μακροοικονομικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας. Σκοπός του συγγράμματος - πέραν της κάλυψης των διδακτικών αναγκών - είναι να αποκτήσει ευρύτερη χρησιμότητα καθώς ο αναγνώστης, μέσω ενός κατανοητού πλαισίου ανάλυσης, αποκτά σφαιρική άποψη για την Ελληνική Οικονομία. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

      Politeianet