Ελλάδα -- Οικονομικές συνθήκες -- 1974-

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Οικονομικές συνθήκες (Έννοια)
    3. 1974- (Γεγονός)