Άσπονδοι γείτονες : Ελλάδα-Τουρκία : η διένεξη του Αιγαίου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2007

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αλέξης Ηρακλείδης
 6. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2007
 7. 468 σελίδες : 6 χάρτες ; 24 εκατοστά
 8. 9789600804430
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [419]-462
  • Προλεγόμενα -- Μέρος πρώτο. Έλληνες και Τούρκοι: ιστορία που χάνεται στον μύθο -- Μέρος δεύτερο. Η διένεξη του Αιγαίου: η διπλωματική διάσταση -- Μέρος τρίτο. Παράλληλοι μονόλογοι. Η νομική διάσταση της διένεξης του Αιγαίου -- Μέρος τέταρτο. Αναζητώντας την ουσία της διένεξης -- Βιβλιογραφία -- Χάρτες του Αιγαίου.

   Politeianet