Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Πατρών

  1. Οργανισμός
  2. Εκπαιδευτικό ίδρυμα
  3. Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες