Τα περσινά τους βάζουν για καλά

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γούλας Σπύρος
  4. 42 σελ. ; 20 εκ.
  5. 978-960-435-695-9
  6. 338.14 ΓΟΥ
  7. Original: DLC . - Modifying: GR-PaULI . - Rules: AACR2