Μέθοδοι έρευνας στην κλινική ψυχολογία - Αθήνα: Τόπος, 2011

  1. Manifestation
  2. Σταλίκας, Αναστάσιος.
  3. Αποστολοπούλου, Μαρία
  4. Αθήνα: Τόπος, 2011
  5. 260 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 9789604990146 (χαρτόδετο)
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες 257-260.
    • Πρόλογος -- Ευχαριστίες -- Μέρος Α’: Φιλοσοφικές και επιστημολογικές αρχές -- 1. Φιλοσοφία της επιστημονικής έρευνας -- 2. Τρόποι προσέγγισης της γνώσης -- Μέρος Β’: Υλοποίηση ερευνητικής διαδικασίας -- 3. Η επιλογή του θέματος της έρευνας -- 4. Ερευνητικοί σχεδιασμοί -- 5. Εγκυρότητα στην ερευνητική διαδικασία -- 6. Μέσα συλλογής ερευνητικών δεδομένων -- 7. Είδη ερευνητικών σχεδιασμών -- 8. Ποσοτικοί-ποιοτικοί περιγραφικοί σχεδιασμοί -- 9. Παρατήρηση - συνέντευξη -- 10. Ερευνητικός πληθυσμός -- 11. Δεοντολογία έρευνας στην κλινική και συμβουλευτική ψυχολογία -- Αντί επιλόγου -- Βιβλιογραφία.