Μέθοδοι έρευνας στην κλινική ψυχολογία - Αθήνα: Τόπος, 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σταλίκας, Αναστάσιος.
 4. Αποστολοπούλου, Μαρία
 5. Αναστάσιος Σταλίκας ; [επιμέλεια - διόρθωση: Μαρία Αποστολοπούλου]
 6. Αθήνα: Τόπος, 2011
 7. 260 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789604990146 (χαρτόδετο)
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες 257-260.
  • Πρόλογος -- Ευχαριστίες -- Μέρος Α’: Φιλοσοφικές και επιστημολογικές αρχές -- 1. Φιλοσοφία της επιστημονικής έρευνας -- 2. Τρόποι προσέγγισης της γνώσης -- Μέρος Β’: Υλοποίηση ερευνητικής διαδικασίας -- 3. Η επιλογή του θέματος της έρευνας -- 4. Ερευνητικοί σχεδιασμοί -- 5. Εγκυρότητα στην ερευνητική διαδικασία -- 6. Μέσα συλλογής ερευνητικών δεδομένων -- 7. Είδη ερευνητικών σχεδιασμών -- 8. Ποσοτικοί-ποιοτικοί περιγραφικοί σχεδιασμοί -- 9. Παρατήρηση - συνέντευξη -- 10. Ερευνητικός πληθυσμός -- 11. Δεοντολογία έρευνας στην κλινική και συμβουλευτική ψυχολογία -- Αντί επιλόγου -- Βιβλιογραφία.