1. Πρόσωπο
  2. 1926
  3. 2020
  4. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
  5. Αξιόγραφα - Ναυτικό δίκαιο