Μορφές και μέσα πολιτικής επικοινωνίας - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Καϊτατζή - Whitlock, Σοφία
  4. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010
  5. 593 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
  6. 9789601219240
  7. JA85.K358 2010