Μορφές και μέσα πολιτικής επικοινωνίας - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010

  1. Έκδοση
  2. Καϊτατζή - Whitlock, Σοφία
  3. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010
  4. 593 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
  5. 9789601219240