Ηρακλείδης, Αλέξης (1952-) [Συγγραφέας]. Διεθνείς σχέσεις και διεθνής πολιτική : θεωρίες και σύγχρονα διεθνή προβλήματα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Οι θεματικές του βιβλίου θα είναι οι ακόλουθες: ο κλάδος των Διεθνών Σχέσεων, οι ρίζες του, η επιστημονική του πορεία από το 1919 που ξεκίνησε την πορεία του μέχρι σήμερα, οι κύριες σχολές σκέψεις (θεωρητικά Παραδείγματα κατά Kuhn), η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία, η ισορροπία ισχύος και η στρατηγική-ασφάλεια, ο πόλεμος (αίτια, τερματισμός, κανονιστικές απόψεις για τον πόλεμο), η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, το διεθνές δίκαιο, ο εθνικισμός και η αυτοδιάθεση των λαών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρωπιστική επέμβαση, η γεωπολιτική, οι διεθνείς οργανισμοί (και η παγκόσμια διακυβέρνηση) και οι διεθνείς ΜΚΟ.