Λογική - Δεύτερη έκδοση, βελτιωμένη 1974. - Αθήνα;Γιάννενα: Δωδώνη, 1974

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπανούτσος, Ευάγγελος Π., 1900-1982
  4. Δεύτερη έκδοση, βελτιωμένη 1974
  5. Ε. Π. Παπανούτσου.
  6. Αθήνα, Γιάννενα: Δωδώνη, 1974
  7. 217 σελίδες ; 22 εκατοστά
  8. Πρώτη έκδοση 1970