Λογική - Δεύτερη έκδοση, βελτιωμένη 1974. - Αθήνα;Γιάννενα: Δωδώνη, 1974

  1. Έκδοση
  2. Παπανούτσος, Ευάγγελος Π., 1900-1982
  3. Δεύτερη έκδοση, βελτιωμένη 1974
  4. Αθήνα, Γιάννενα: Δωδώνη, 1974
  5. 217 σελίδες ; 22 εκατοστά
  6. Πρώτη έκδοση 1970