1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1993
  3. Ελληνικά
    • Μετά την περίοδο των "διδακτορικών διατριβών" και των Ιστορικών Αρχείων των Τραπεζών, η οικονομική και κοινωνική Ιστορία στην Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια νέα φάση που χαρακτηρίζεται: Πρώτον, από τη "μετατροπή" της -και στις συνειδήσεις- σε μια ενιαία και αδιαίρετη Ιστορία. Δεύτερον, από το θεσμοποιημένο χαρακτήρα της, δηλαδή την ένταξή της στα, από το επίσημο Κράτος επιχορηγούμενα, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τρίτον, από την όσμωση του θεματικού και του εννοιολογικού οπλοστασίου της με άλλες περιοχές των κοινωνικών επιστημών, όπως την Κοινωνιολογία, την Πολιτική Επιστήμη, την Ανθρωπολογία κλπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αναδειχτούν σε κρίσιμο παράγοντα ανάπτυξης ή καθήλωσης της Ιστοριογραφίας στην Ελλάδα καθώς τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που προσφέρουν, εναλλάσσονται. Συνολικά θέτουν το πλαίσιο στο οποίο καλούνται να παράγουν οι έλληνες ιστορικοί κατά τα επόμενα χρόνια. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

      Politeianet