Χουμεριανός, Μανώλης

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  4. Πάντειο Πανεπιστημίο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
    • Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει ασχοληθεί με την αθλητική ιστορία και κοινωνιολογία κι έχει διεξάγει έρευνες για την ιστορία του αθλητισμού στη νεότερη Ελλάδα. Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με ζητήματα αθλητισμού είναι οι εξής: Αθλητισμός και τοπική κοινωνία. Το ιστορικό αρχείο του Εσπέρου Καλλιθέας, Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 1999. (Με Π. Κυπριανό), «Αθλητισμός, φίλαθλοι και πάθη. Μια πρώτη ανάγνωση των ερευνών αθλητικής κοινωνιολογίας», στο Χ. Βερναρδάκης (επιμέλεια), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, VPRC, Έρευνες-Δημοσκοπήσεις, Νέα Σύνορα-Α. Α. Λιβάνης, Αθήνα 2002, σ. 201-246, (με Π. Κυπριανό), Ιστορικό Λεύκωμα του ΟΠΑΠ (υπό έκδοση). Επίσης, έχει συμμετάσχει στη δημιουργία του κόμβου του ΙΜΕ για την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

      Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού