1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Ρεπούση, Μαρία
    2. Τσιβάς, Αρμόδιος Ε.
  2. 2011
  3. Ελληνική
    1. Ιστορία -- Μελέτη και διδασκαλία (Πρωτοβάθμια)
    2. Ιστορία -- Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια)
Εξώφυλλο έκδοσης