1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ιστορία (Έννοια)
    2. Μελέτη και διδασκαλία (Δευτεροβάθμια) (Έννοια)