Μαθήματα γεωβοτανικής - Πρώτη έκδοση. - Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2009

  1. Έκδοση
  2. Φοίτος, Δημήτριος Γ. (1930-) | Καμάρη, Γεωργία Α.
  3. Μπαρέκα, Πέπη
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2009
  6. 251 σελίδες : εικόνες, πίνακες
  7. 9789605300999
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. [215]-224) και ευρετήριο.