Μαργαρίτης, Λάμπρος [Συγγραφέας]. Εφαρμοσμένη ποινική δικονομία

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 1997
  3. Ελληνικά
    • Ποινική δικονομία -- Ελλάδα