1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μαργαρίτης, Λάμπρος
 4. Δεύτερη έκδοση
 5. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2013
 6. 393 σελίδες ; 23 εκατοστά
 7. 9789605622046
 8. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Η «Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία - Προδικασία» αποτελεί μία έκδοση που αποσκοπεί στο να προσφέρει στον μελετητή και εφαρμοστή του Ποινικού Δικαίου το πρακτικό υπόβαθρο της Ποινικής Δικονομίας στο στάδιο της προδικασίας. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο το οποίο περιλαμβάνει υποδείγματα δικογράφων που εντάσσονται σε κατηγορίες κατά τα επιμέρους στάδια της προδικασίας και συμπληρώνονται με παρατηρήσεις του συγγραφέα, όπου γίνονται σχετικές παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία. Στην παρούσα νέα έκδοση οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν τα υποδείγματα εμπλουτίσθηκαν με περαιτέρω σχόλια εναρμονισμένα προς τη νέα νομοθεσία, καθώς και με παραπομπές σε πρόσφατη νομολογία και θεωρία.

   Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ζητήματα σχετικά με τα πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης (μήνυση, έγκληση, κλήση μάρτυρα στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης, αρχειοθέτηση μήνυσης, απόρριψη έγκλησης κ.ά.), την ποινική δίωξη καθεαυτή, την απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, την προανάκριση (κλήση μάρτυρα, αποδεικτικό επιδόσεως, απολογία κατηγορουμένου, περάτωση προανάκρισης κ.ά.), την κύρια ανάκριση (σύλληψη κατηγορουμένου, απολογητικό υπόμνημα, προσωρινή κράτηση, περιοριστικοί όροι, διαφωνία ανακριτή-εισαγγελέα περί της προσωρινής κράτησης, περάτωση ανακρίσεως κ.ά.) και τα ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων. Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο.

   Νομική Βιβλιοθήκη