Ρόκας, Νικόλαος Κ. [Συγγραφέας]. Ασφαλιστικό δίκαιο

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2008
  3. Ελληνικά
    • Με την παρούσα έκδοση γίνεται προσπάθεια μιας συνοπτικής παρουσίασης του σύγχρονου ιδιωτικού ασφαλιστικού δικαίου που επίμονα μου είχε ζητηθεί από νομικούς και άλλους ασχολούμενους με τη ασφαλιστική επιστήμη και εκπαίδευση. Επίσης γίνεται προσπάθεια συγκερασμού της θεωρίας και πράξης σε ελληνικό και σε διεθνές επίπεδο, πράγμα αμφίπλευρα αναγκαίο, ενώ συγκεντρώνονται πορίσματα εμπορικών συνηθειών που βίωσα τα τελευταία σαράντα χρόνια στο χώρο αυτό. Το ασφαλιστικό δίκαιο δεν είναι απλά ένας κλάδος του εμπορικού δικαίου, όπως λ.χ. το δίκαιο των εμπορικών εταιριών ή το δίκαιο των αξιόγραφων, αλλά αφορά συγχρόνως και ένα βασικό κλάδο της Εθνικής Οικονομίας. Επιπλέον διαμορφώνεται με ένα πολύ μεγάλο πλήθος στερεότυπων συμβάσεων και μεμονωμένων ρητρών, οι οποίες είναι επίσης αντικείμενο έρευνας των νομικών. Η κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς και η έρευνα στερεοτύπων συμβατικών μορφωμάτων είναι προϋπόθεση της ολοκληρωμένης καλλιέργειας του ασφαλιστικού δικαίου. Διαφορετικά αγόμαστε σε καλλιέργεια του ασφαλιστικού δικαίου που δεν αγγίζει την αγορά και αγορά που, για τον ίδιο λόγο, δεν αγγίζει το ασφαλιστικό δίκαιο. Είναι σαν μια προσπάθεια επίλυσης σύνθετων νομικών ζητημάτων που δημιουργούνται από βιοτικές σχέσεις, χωρίς την σε βάθος κατανόηση των πραγματικών περιστατικών. (...) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

      BiblioNet