Επιστημονικός λόγος περί κοινωνικών αναπαραστάσεων και ιδεολογιών - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013

  1. Manifestation
  2. Μαντόγλου, Άννα (1961-) | Μελέτη, Κυριάκος (1949-)
  3. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013
  4. 318 σελίδες ; 24 εκατοστά
  5. Κοινωνική σκέψη - ιδεολογία
  6. 9789600227659
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες [307]-318
εξώφυλλο της έκδοσης