Επιστημονικός λόγος περί κοινωνικών αναπαραστάσεων και ιδεολογιών - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μαντόγλου, Άννα (1961-) | Μελέτη, Κυριάκος (1949-)
  4. ΄Αννα Μαντόγλου και Κυριάκος Μελέτη.
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013
  6. 318 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. Κοινωνική σκέψη - ιδεολογία
  8. 9789600227659
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες [307]-318
εξώφυλλο της έκδοσης