1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μαντόγλου, Άννα (1961-)
    2. Μελέτη, Κυριάκος (1949-)
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση (Εκδοτικός οργανισμός), 2013
εξώφυλλο της έκδοσης