Μελέτη, Κυριάκος (1949-)

 1. Person
 2. Male
 3. 1949
  • Ο Κυριάκος Μελέτη γεννήθηκε στη Σωτήρα Αμμοχώστου, στην Κύπρο. Τις βασικές του σπουδές έκανε στο Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συ-νέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (D.Ε.Α.) στο Τμήμα Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre στη Γαλλία. Είναι διδάκτορας Κοινωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ρaris VIII της Γαλλίας.
   Έργα του ίδιου, υπό το όνομα Κυριάκος Χαραλάμπους είναι:
   - Ελληνικό Συνεταιριστικό «Κίνημα», Αθήνα, Γόρδιος, 1993.
   - Ο Συνεταιριστικός Τρόπος Παραγωγής και η μετάβαση στο Σοσιαλισμό, Αθήνα, Οδυσσέας, 1997.
   - Το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας: Ο άνθρωπος-κοινωνικός σχηματισμός, Αθήνα, Οδυσσέας, 2001.
   Υπό το όνομα Κυριάκος Μελέτη και σε συνεργασία με τον Χρήστο Τσουραμάνη έγγραψε το βιβλίο:
   - Συνεταιριστική Οικονομία και Νομοθεσία, Αθήνα, Παπαζήοης, 2004.
   Υπό το όνομα Κυριάκος Μελέτη έγραψε επίσης το βιβλίο:
   - Το ζήτημα της Κύπρου, Αθήνα, Γόρδιος, 2008.

   Biblionet