Μελέτη, Κυριάκος (1949-)

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
1949
 • Ο Κυριάκος Μελέτη γεννήθηκε στη Σωτήρα Αμμοχώστου, στην Κύπρο. Τις βασικές του σπουδές έκανε στο Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συ-νέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές (D.Ε.Α.) στο Τμήμα Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre στη Γαλλία. Είναι διδάκτορας Κοινωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ρaris VIII της Γαλλίας.
  Έργα του ίδιου, υπό το όνομα Κυριάκος Χαραλάμπους είναι:
  - Ελληνικό Συνεταιριστικό «Κίνημα», Αθήνα, Γόρδιος, 1993.
  - Ο Συνεταιριστικός Τρόπος Παραγωγής και η μετάβαση στο Σοσιαλισμό, Αθήνα, Οδυσσέας, 1997.
  - Το αντικείμενο της Κοινωνιολογίας: Ο άνθρωπος-κοινωνικός σχηματισμός, Αθήνα, Οδυσσέας, 2001.
  Υπό το όνομα Κυριάκος Μελέτη και σε συνεργασία με τον Χρήστο Τσουραμάνη έγγραψε το βιβλίο:
  - Συνεταιριστική Οικονομία και Νομοθεσία, Αθήνα, Παπαζήοης, 2004.
  Υπό το όνομα Κυριάκος Μελέτη έγραψε επίσης το βιβλίο:
  - Το ζήτημα της Κύπρου, Αθήνα, Γόρδιος, 2008.

  Biblionet