Το φύλο της δημοκρατίας : ιδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2002

 1. Έκδοση
 2. Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας, 2002
 5. 266 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 6. Κοινωνικές επιστήμες
 7. 9604608207
 8. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήρια
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος

   Εισαγωγή

   Η συσχέτιση δημοκρατίας και φύλου

   Μειωμένη γυναικεία παρουσία στις δομές λήψεως πολιτικών αποφάσεων

   Το έμφυλο υποκείμενο ως πολίτης

   Φύλο, δημοκρατία, ουτοπία

   Συμπερασματικές παρατηρήσεις

   Παράρτημα: φύλο και δομές λήψεως πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα: αριθμοί, ποσοστά, πραγματικότητες

   Βιβλιογραφία

   Ευρετήριο

   Politeianet