Εφαρμοσμένη στατιστική - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003

  1. Manifestation
  2. Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
  3. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003
  4. 637 σελίδες : πίνακες, σχήματα ; 24 εκατοστά
  5. 9600216347
  6. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία: σελίδες [619]-626 και ευρετήριο.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης