Εφαρμοσμένη στατιστική - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γναρδέλλης, Χαράλαμπος
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003
  5. 637 σελίδες : πίνακες, σχήματα ; 24 εκατοστά
  6. 9600216347
  7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία: σελίδες [619]-626 και ευρετήριο.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης