Εφαρμοσμένη στατιστική - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2003
637 σελίδες : πίνακες, σχήματα ; 24 εκατοστά
9600216347
Περιλαμβάνει βιβλιογραφία: σελίδες [619]-626 και ευρετήριο.
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης