Ψηφιακό Βιβλίο: Η νόσος ως μεταφορά

Ψηφιακό τεκμήριο
7Z
δεύτερο μέρος
AMELib
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Συμπιεσμένο αρχείο σε μορφή mp3
Η νόσος ως μεταφορά 2ο μέρος
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.