Η νόσος ως μεταφορά : το AIDS και οι μεταφορές του - Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία, 1993

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Sontag, Suzan (1933-2004)
Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία, 1993
189 σελίδες, 21 εκατοστά