Η νόσος ως μεταφορά : το AIDS και οι μεταφορές του - Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία, 1993

  1. Manifestation
  2. Sontag, Suzan (1933-2004)
  3. Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος | Ροζάνης, Στέφανος
  4. Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία, 1993
  5. 189 σελίδες, 21 εκατοστά
  6. Click Here