Σιάρδος, Γέωργιος Κ. [Συγγραφέας]. Ασκήσεις μαθηματικής οικονομικής ανάλυσης

Work (Individual)
2015
Ελληνικά
  • To έργο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε αποφοίτους των παραπάνω Σχολών, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές όλων των οικονομικών κατευθύνσεων. Ενδιαφέρει, ακόμη, τους σπουδαστές και αποφοίτους της μαθηματικής επιστήμης που θα επιθυμούσαν να κατανοήσουν, με βάση τη μαθηματική λογική, τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και αλληλεπίδρασης των οικονομικών μονάδων ενός μικροοικονομικού συστήματος. Σίγουρα, αποτελεί αναγκαίο βοήθημα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης του μαθήματος των αρχών της Οικονομικής Θεωρίας, του πεδίου των επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης