Σιάρδος, Γέωργιος Κ.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Άνδρας
  • Ο Γεώργιος Σιάρδος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής, του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, κάτοχος M.Sc. Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδάκτορας της Γεωπονικής με αντικείμενο την Επικοινωνία και Πληροφόρηση του Αγροτικού Πληθυσμού. Είναι μέλος επιστημονικών συλλόγων και οργανώσεων του Εσωτερικού και Εξωτερικού και έχει τιμηθεί με σειρά υποτροφιών για σπουδές και επιστημονική συνεργασία σε χώρες της Ευρώπης και την Αμερική, έχει δε συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων, συνεδρίων, δημόσιων διαλέξεων, δημόσιων συζητήσεων και σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της χώρας μας και του εξωτερικού. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 100 επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και, σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, αυτοτελών ερευνητικών εργασιών. Ακόμη, είναι συγγραφέας των, με επανεκδόσεις, βιβλίων, όπως: «Γεωργικές Εφαρμογές: Το Συμβουλευτικό Έργο των Φορέων Γεωργικής Ανάπτυξης» 1996, «Μεθοδολογία Κοινωνιολογικής Έρευνας» 1997, «Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης: Με την Επίλυση Ασκήσεων μέσω του στατιστικού Προγράμματος SPSS, Μέρος Πρώτο» 1999, «Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Στατιστικής Ανάλυσης: Με την Επίλυση Ασκήσεων μέσω του στατιστικού Προγράμματος SPSS, Μέρος Δεύτερο» 2000, «Αειφορική Γεωργία και Ανάπτυξη» 2011 και «Μαθηματική Οικονομική Ανάλυση» 2011.