Ασκήσεις μαθηματικής οικονομικής ανάλυσης - Δεύτερη έκδοση βελτιωμένη και συμπληρωμένη. - Καβάλα: Σαΐτα, 2015

  1. Έκδοση
  2. Σιάρδος, Γέωργιος Κ.
  3. Δεύτερη έκδοση βελτιωμένη και συμπληρωμένη
  4. Καβάλα: Σαΐτα, 2015
  5. 314 σελίδες : γραφήματα
  6. Οικονομικές προσεγγίσεις : Γεώργιος Κ. Σιάρδος
  7. 9786185147112