Ψηφιακό Βιβλίο: Η ανθρώπινη διάσταση του διεθνούς δικαίου

  1. Digital-item
  2. PDF
  3. AMELib
  4. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  5. Αρχείο σε μορφή PDF
  6. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
  7. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του νόμου 2121/1993
Αρχείο σε μορφή PDF