Σισιλιάνος, Λίνος-Αλέξανδρος [Συγγραφέας]. Η ανθρώπινη διάσταση του διεθνούς δικαίου

  1. Work (Individual)
  2. 2010
  3. Ελληνικά
    • Αλληλεπιδράσεις γενικού διεθνούς δικαίου και δικαιωμάτων του ανθρώπου

      BiblioNet