Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εξάντας, 2004

 1. Έκδοση
 2. Πετμεζίδου, Μαρία (Πετμεζίδου, Μαρία) | Chossudovsky, Michel (1946-) | Townsend, Peter (1928-2009) | Παπαθεοδώρου, Χρίστος | Levitas, Ruth (1949-) | Παπαδοπούλου, Δέσποινα (1964-) | Ψημμένος, Ιορδάνης | Ματσαγγάνης, Μάνος (1963-)
 3. Πετμεζίδου, Μαρία (Πετμεζίδου, Μαρία) | Παπαθεοδώρου, Χρίστος
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Εξάντας, 2004
 6. 517 σελίδες ; 21 εκατοστά
 7. 960256587x
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ευχαριστίες
   Εισαγωγή
   Μαρία Πετμεζίδου και Χρίστος Παπαθεοδώρου
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
   Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
   Ο διάλογος για την παγκόσμια φτώχεια
   Μαρία Πετμεζίδου
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
   Η παγκόσμια φτώχεια στα τέλη του 20ου αιώνα
   Michel Chossudovsky
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
   Για μια αναθεώρηση της διεθνούς κοινωνικής πολιτικής ενάντια στη φτώχεια
   Peter Townsend
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
   Εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη μέτρηση της οικονομικής ανισότητας: τι επίδραση έχουν οι εναλλακτικές παραδοχές και ερμηνείες;
   Χρίστος Παπαθεοδώρου
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
   Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και η νέα ντυρκεμιανή ηγεμονία
   Ruth Levitas
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
   Τι είναι κοινωνικός αποκλεισμός;
   Ruth Levitas
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
   Συγκριτική αξιολόγηση του κοινωνικού χώρου, άσκηση πολιτικής και νέα διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
   Caroline de la Porte, Philippe Pochet, Graham Room
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
   ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
   Ανισότητα, φτώχεια και αναδιανομή μέσω των κοινωνικών μεταβιβάσεων: η Ελλάδα σε συγκριτική προοπτική
   Χρίστος Παπαθεοδώρου και Μαρία Πετμεζίδου
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
   Η φύση του κοινωνικού αποκλεισμού στην ελληνική κοινωνία
   Δέσποινα Παπαδοπούλου
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
   Ανεργία, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ελλάδα
   Μαρία Καραμεσίνη
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
   Οργανωτική κουλτούρα και κοινωνικός αποκλεισμός
   Κούλα Κασιμάτη, Ιωάννης Ψημμένος
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
   Πολιτικές κατά της φτώχειας στη Νότια Ευρώπη
   Μάνος Ματσαγγάνης, Maurizio Ferrera, Luis Capucha, Luis Moreno
   Βιογραφικά συγγραφέων
   Politeianet