Ψημμένος, Ιορδάνης

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1962
  4. Αθήνα
  5. GRC
  6. Ακαδημαϊκός
  7. Βιομηχανική Κοινωνιολογία - Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης
  8. Ελληνική | Αγγλική
  9. Ελλάδα