Κοινωνιολογία, εργασία και βιομηχανία - 3η έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2005

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Watson, Tony J. (1946-)
Καστανάρα, Μαρία Ν.
Ψημμένος, Ιορδάνης
3η έκδοση
xl, 454 σελίδες εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
960-221-296-9, 978-960-221-296-7
Βιβλιογραφία: σελίδες 417-441 | Περιέχει ευρετήρια

Στόχος του βιβλίου "Κοινωνιολογία, Εργασία και Βιομηχανία" είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η επιστήμη της Κοινωνιολογίας μπορεί να συνεισφέρει στη βαθύτερη κατανόησή μας σε ό,τι αφορά την ποικιλία των εργασιακών πρακτικών και θεσμών που υπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνίες (...) να εξηγήσει τις "κλασικές" παραδόσεις της Βιομηχανικής Κοινωνιολογίας, όσο και να δώσει μια εποπτεία των νέων εξελίξεων της ευρύτερης "Κοινωνιολογίας της Εργασίας και της Βιομηχανίας". Διανύει όλη την απόσταση από τις θεμελιώδεις ιδέες του επιστημονικού αυτού τομέα μέχρι τις μεταμοντέρνες αφετηρίες της σκέψης του. Εξετάζονται, βέβαια, διεξοδικά τα ζητήματα που εστιάζονται στην παραδοσιακή βιομηχανική επιχείρηση, αλλά το παρόν εγχειρίδιο προχωρά και πέρα απ' αυτά. Θέμα του αποτελεί, επίσης, και η επίδραση που ασκούν στην εργασιακή εμπειρία και οργάνωση οι τάσεις που αναφύονται στην κοινωνία όσον αφορά το κοινωνικό φύλο και τις ταξικές σχέσεις, την ανεργία, τις παγκόσμιες οικονομικές αλλαγές, τις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά και την αναδόμηση των οργανωτικών σχημάτων της εργασίας καθώς και των θεσμών απασχόλησης στο τελευταίο κομμάτι του 20ού αιώνα. (Από την εισαγωγή του συγγραφέα). Ο συγγραφέας του βιβλίου Κοινωνιολογία, Εργασία και Βιομηχανία, μέσα από μια σημαντική και κριτική παρουσίαση των κύριων ιδεών και σχολών της Κοινωνιολογίας γύρω από την εργασία, αναπτύσσει τρεις βασικούς άξονες ανάλυσης. Αυτοί είναι: (α) η σχέση μισθωτής εργασίας και καπιταλιστικής οργάνωσης της κοινωνίας, (β) η σχέση της κοινωνιολογικής επιστήμης με την εργασία και την απασχόληση, και (γ) η σχέση της πολιτικής διακυβέρνησης μιας χώρας με τη Βιομηχανική Κοινωνιολογία. (Από την εισαγωγή του επιμελητή).