Εισαγωγή στη διεθνή πολιτική οικονομία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

  1. Manifestation
  2. Μανώλη, Παναγιώτα | Μαρής, Γεώργιος
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
  5. 113 σελίδες : πίνακες, γραφήματα
  6. 9789606030697